Zasady przetwarzania danych przez „AZMAR” M.Frys, M.Rajca Spółkę jawną w Zabrzu

W dniu 25 maja 2018 r. rozpoczyna obowiązywanie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO – Rozporządzenie o ochronie danych). W związku z powyższym, informujemy, iż:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest „AZMAR” M.Frys, M.Rajca Spółka jawna w Zabrzu ul.Sobieskiego 7a/20 41-800 Zabrze

 2. Przetwarzanie Państwa danych jest realizowane przez „AZMAR” M.Frys, M.Rajca Spółkę jawną w Zabrzu i wynika z prowadzonej przez Spółkę działalności.

 3. Państwa dane przetwarzamy w następujących celu:

  -wykonania zawartej umowy,

  -dostarczenia Państwu zamówionego towaru i umożliwienia jego odbioru,

  -marketingowym, realizowanym na podstawie opcjonalnej, dodatkowej zgody za pomocą wiadomości wysyłanych na Państwa adres e-mail.

 4. Podanie danych do zawarcia umowy z „AZMAR” M.Frys, M.Rajca Spółką jawną w Zabrzu jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne dla zawarcia i wykonania umowy przez Spółkę.

 5. Państwa dane przetwarzamy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 6. Jeżeli podstawą przetwarzania danych jest Państwa zgoda, o czym mowa powyżej, są one przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 7. Państwa dane przetwarzamy samodzielnie. W zależności od wybranego przez Państwa modelu zakupu Państwa dane mogą być przekazane– kurierom/przewoźnikom realizującym dostawy, partnerom biznesowym, u których zamawiamy towary. Dane będą przekazywane innym podmiotom wyłącznie w celach związanych z prowadzoną działalnością „AZMAR” M.Frys, M.Rajca Spółki jawnej w Zabrzu oraz w celu realizacji umowy. Dane mogą być przekazywane także naszemu ubezpieczycielowi oraz biuru księgowemu.

 8. Państwa dane przetwarzamy przez czas:

  – niezbędny do wykazania wykonania umowy,

  -odpowiadający długości przedawnienia roszczeń związanych z nabytym towarem,

  -niezbędny dla realizacji obowiązków księgowych i podatkowych związanych z odrębnymi przepisami prawa,

  -prowadzenia działań marketingowych przez nas albo do odwołania zgody na wysyłanie takich wiadomości. Odwołanie przez Państwa zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania przed jej wycofaniem.

 9. Mają Państwo prawo do wglądu, edycji, sprostowania, usunięcia, przeniesienia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych i przypisanych do nich danych profilowych.

 10. Mają Państwo prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie jeżeli ich przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

 11. Dodatkowo przysługuje Państwu prawo do sprzeciwu i skargi do organu nadzorczego.

 12. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem przez „AZMAR” M.Frys, M.Rajca Spółkę jawną w Zabrzu danych osobowych, mogą Państwo się kontaktować w następujący sposób:

  1) za pośrednictwem poczty e-mail na adres: biuro@azmar.pl , w temacie wpisując RODO;

  2) za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres:”AZMAR” M.Frys, M.Rajca Spółka jawna w Zabrzu ul.Sobieskiego 7a/20 41-800 Zabrze.