Charakterystyka produktu:

Największa różnorodność produktu
doskonałe właściwości mechaniczne
mają zastosowanie w wielu branżach przemysłu

Oferowane gatunki aluminiowych formatek walcowanych:

EN AW 5754 (europejska norma), PN PA11 (polska norma)
EN AW 5083 (europejska norma), PN PA13 (polska norma)
EN AW 6082 (europejska norma), PN PA4 (polska norma)
EN AW 2017 (europejska norma), PN PA6 […]